Infosheet


Personeelskost van KMO-eigenaar

Kosten dienen, om gesubsideerd te kunnen worden, aantoonbaar en aanvaardbaar te zijn. Vooral dat laatste is soms een tricky zaak als het de loonkost van een (mede)bedrijfseigenaar is. We zetten even op een rijtje waarmee u rekening dient te houden.

Programmes H2020 L+F  

Published on | 3 months ago

Last updated on | 3 months ago

Author Do you have an additional question? Or spotted a mistake? Don't hesitate to contact me!
Image of Nico Deblauwe
Nico Deblauwe

nico.deblauwe@vlaio.be

In deze infofiche vindt u de nuances en mogelijkheden terug, maar weet dat de kern van de zaak is dat de EC (niet onterecht, als het over de subsidieerbaarheid en dus terugbetaling gaat) vindt dat er een belangenconflict ontstaat wanneer u uw eigen loonkost kan bepalen.

Aanbevelingen

Aanbevelingen voor bedrijfsleiders die tegelijk (mede)eigenaar zijn, en/of mandataris van een de vennootschap.

  • Taken in een Horizon project worden het best opgenomen door personeel dat in loondienst is.
  • Indien de SME owner toch zelf taken moet/wil uitvoeren, is de veiligste manier voor het declareren van de kosten gebruik te maken van de unit cost voor SME owners. Dit is een forfait waarvoor geen kosten dienen aangetoond te worden. Voor WP 18-20 lag het uurbedrag op € 34.12)

U heeft een arbeidscontract

Bent u zeker? In de Belgische wetgeving is dit immers niet (meer) toegestaan:

... bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen moeten hun mandaat als zelfstandige uitoefenen voor de activiteiten die ze uitoefenen voor de vennootschappen, als mandataris. Wet is van kracht sinds 01.05.2019 voor nieuwe vennootschappen, en vanaf 01.01.2020 voor reeds bestaande (dus in sommige gevallen is wijziging van (arbeids)overeenkomsten tussen mandataris en vennootschap nodig). [referentie Securex]

U heeft géén arbeidscontract

Er zijn verschillende situaties mogelijk.

Verloning via dividenden, tantièmes, ...

Dit zijn niet-aanvaardbare kosten, en dus niet subsideerbaar.

Verloning via zaakvoerdersloon

Voor Horizon is dit een niet-aanvaarbare kost. Hoewel deze piste het dichtst aansluit bij een verloning gelijkaardig aan het werknemersstatuut, wordt dit niet zo gezien door de EC, omdat er in de feiten geen arbeidscontract bestaat.

In de Belgische wetgeving is sprake van een arbeidsovereenkomst als er voldaan is aan 3 voorwaarden: 1/ loon, 2/ gezag, en 3/ arbeid. Tegelijk kan elk van de bestanddelen ook bestaan zonder dat er een arbeidsovereenkomst is. Dus loon zonder contract kan. Ook kan u in de Belgische wetgeving de term “het loon van de bedrijfsleider” terugvinden, het gaat dan over de zaakvoerdersloon.

In de Europese regelgeving (zie o.a. overzichtstabel in de AMGA op p. 73) staat echter dat men pas als werknemer wordt aanvaard als er én een arbeidscontract bestaat, dat zo wordt aanvaard door de lokale wetgeving én dat er sociale lasten worden betaald foor de aangenomen werknemer.

Verloning via managementsvennootschap

Voor Horizon dient dit gezien te worden als Purchase of Service (of subcontracting), en dit valt m.a.w. niet onder de categorie loonkost.

Dit is de meest voorkomende situatie in België. Deze managementsvennootschap factureert het bedrijf voor de diensten van de zaakvoerder. 

Kent u dit niet? Lees er meer over in dit infodocument van vdvaccountants, in de faq van boekhouder.be en/of op bespaarbelastingen.be.

 

Een probleem hierbij is dat de managementsvennootschap vaak gezien wordt als een verbonden organisatie. En dus ook kosten dient aan te tonen, en dan zitten we weer in één van bovenstaande categorieën.

Bovendien dient voor Purchase of goods, services... en subcontracting het "best value for money" criterium aangetoond te worden. Bij een gewone aanbesteding, hoe klein ook, kan dit aangetoond worden, maar voor de zaakvoerder ligt dit moeilijker. Een eventuele uitweg hier is het aantonen dat deze leverancier de enige is die er op de markt bestaat...

 

 

 

myHORIZON
- sign up for personalised information

We offer news and event updates, covering all domains and topics of Horizon 2020 & Horizon Europe.

Stay informed about what matters to you. By signing up, you can opt in for e-mail notifications and get access to a personalised dashboard that groups all news updates and event announcements in your domain(s).

Only for stakeholders located in Flanders

Testimonial

image of Autoship - a new and durable way of freight transport

Autoship - a new and durable way of freight transport

Autoship is, as the name suggests, an acronym for autonomous ship. Just like with self-driving cars, the possibilities of an unmanned boat seem endless. It can create more efficient freight transport, around the clock deliveries and these are just a few of the examples. The project has two societal challenges.

At first, De Vlaamse Waterweg was a bit hesitant as their experience with FP7 or Horizon 2020 projects was limited and they had not been very successful up until then. The fact that they were already doing basic research on the topic of autonomous boats, and the administrative help of NCP FLanders helped De Vlaamse waterweg to cross the line and get involved.

 

Read the full article for details  or Check out the other testimonials

© 2021 NCP Flanders. All rights reserved.